Menu Luk

Grakom Østjyllands “vision” for kredsarrangementerne

Grakom Østjyllands bestyrelse ønsker at arrangere ca. 8 medlemsarrangementer om året. Møderne skal udvikle det faglige såvel som sociale netværk imellem medlems- virksomhederne og være bindeled i forhold til Grakom’s administrative og politiske ledelse.

Møderne skal have en høj faglig kvalitet, og antallet af faglige arrangementer skal være større end antallet af ”rene” sociale arrangementer. Bestyrelsen er bevidst om, at netværk imellem medlemmerne også har en social- og familiemæssig dimension, derfor vil der være arrangementer, hvor familien er i ”centrum”.

Da kredsforeningen fungerer som bindeled til Grakom, er det også vigtigt, at foreningen arrangerer møder, i hvilke medarbejdere fra foreningens daglige administration deltager, således at medlemmerne ”får ansigt” på disse.

Overordnet set er det bestyrelsens målsætning, at arrangementerne udstråler kvalitet både i forhold til branchen men også i forhold til det omgivende samfund, både i indland og udland.