Menu Luk

Formål

  1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab for den grafiske branches/ kommunikationsindustriens virksomheder at virke for disses faglige og erhvervsmæssige interesser, at styrke arbejdsgivernes organisering og kollegiale sammenhold og at varetage lokale interesser. Dette formål søges bl.a. opnået ved at samle medlemmerne til faglige, oplysende og sociale arrangementer.
  2. Foreningen er en kredsforening under Grafisk Arbejdsgiverforening (GA), og den og dens medlemmer har rettigheder og pligter i henhold til GA’s vedtægter.